Correcció

Per fi has acabat d’escriure! Felicitats! Ara toca publicar la novel·la, imprimir els catàlegs de l’empresa per a la fira o penjar els textos a Internet.

Un moment... Segur que està tot perfecte?

Encara que escriguis molt bé i hagis repassat el text una pila de vegades, és probable que se t’hagin escapat alguns detalls, com ara faltes d’ortografia, comes mal posades, discordances gramaticals, repeticions innecessàries i frases enrevessades que només entens tu, però que ningú més podrà desxifrar. Tot això pot interrompre el ritme de lectura i exasperar els teus lectors o clients, cosa que segurament vols evitar.

Les obres dels millors escriptors passen per unes quantes correccions abans de sortir a la llum. I els teus textos... per què no?

 

CORRECCIÓ ORTOTIPOGRÀFICA

Idiomes: català i castellà

La correcció ortotipogràfica serveix per detectar els errors tipogràfics, ortogràfics, sintàctics i gramaticals i per unificar l’aplicació dels diversos recursos tipogràfics. L’objectiu és esmenar els errors del text per facilitar-ne la lectura.

Què corregeixo?

 • Faltes d’ortografia
 • Errors sintàctics, gramaticals, de puntuació i d’accentuació
 • Errors en l’ús d’abreviatures o símbols
 • Transposicions o omissions de caràcters
 • Ús inapropiat o incoherent de cometes
 • Unificació de recursos tipogràfics (cometes, cursives, negretes, versaletes...)
 • Aplicació incorrecta de majúscules i minúscules
 • En text ja maquetat per imprimir: repetició de síl·labes en línies consecutives, paraules mal dividides, línies o pàgines curtes, espais en blanc...

 

Mostra de correcció ortotipogràfica en castellà.
Mostra de correcció ortotipogràfica en castellà.
Mostra de correcció d'estil en castellà.
Mostra de correcció d'estil en castellà.

 

CORRECCIÓ D'ESTIL

Idiomes: català i castellà

La correcció d’estil revisa l'expressió, la comprensibilitat i la lògica del text. S'utilitza per polir el text i eliminar-ne les imperfeccions. L’objectiu és millorar la qualitat i la fluïdesa del text i, si es tracta d’una traducció, aconseguir que soni natural en la llengua d’arribada.

Què corregeixo?

 • Errors o imprecisions de vocabulari
 • Repeticions, pleonasmes i redundàncies per millorar la riquesa lèxica
 • Inconsistències sintàctiques (concordança, correlació de temps verbals, preposicions...)
 • Reformulació d’oracions enrevessades o confuses per evitar ambigüitats o contradiccions
 • Millora de la fluïdesa del text mitjançant connectors discursius o frases subordinades
 • Adequació del text a les directrius del llibre d’estil (si existeix)